Siirtokelkkoja käytetään junien siirtoon kun niistä on rikkoutunut ajolaitteita. Siirtokelkan yksittäiset komponenti voidaan koota paikan päällä. Vaurioitunut juna voidaan sitten hinata lähimmälle kojauspajalle korjattavaksi. Siirtokelkat valmistetaan yksittäisinä osina jotka sitten sovitetaan hinattavan junan mukaan, ottaen huomioon radassa olevat mahdolliset vauriot.

Siirtokelkka

Tilaus-nro. max. kantavuus max. hinausnopeus kokonaispaino  noin Huomiot
Kevyt
sarja
08-1160 160 kN 25 km/h 110 – 170 kg matala rakenne; pyörän kiinnitys jäykällä prismalla; rakenteellinen sovitus raiteeseen ja junaan kaikki mahdolliset häiriötekijät huomioiden
08-1200 200 kN 40 km/h 150 – 230 kg
08-1220 220 kN 40 km/h 210 – 290 kg
08-1300 300 kN 40 km/h 320 – 380 kg
Raskas
sarja
08-2220 220 kN 40 km/h 450 – 560 kg Pyörän kiinnitys pulteilla; matala hinauskorkeus; suuri halkaisjoiden kiinnitysalue; rakenteellinen sovitus vain raideleveyteen
08-2300 300 kN 40 km/h 600 – 680 kg
08-2380 380 kN 40 km/h 700 – 800 kg
08-2700 700 kN 40 km/h 1200 – 1300 kg
Erikois-sarja Esim.
08-3380
380 kN 40 km/h 1000 kg Esimerkki: kallistettava kiinnitysprisma; asetettavissa kahdelle eri raideleveydelle