Päiden taontaa käytetään lankojen tai tankojen vetopäiden valmistamiseen seuraavaa vetovaihetta varten. Pyörivillä työkaluilla lanka tai tanko suipennetaan päästä määrätyn matkan verran.

Muodon muutos toteutetaan erityisesti suunnitelluilla työkaluilla jotka muokkaavat työkappaleen haluttuun muotoon koordinoidulla vaaka- ja pystyliikkeellä (taonta). Taontakoneita käytetään lastuttomaan lankojen, tankojen ja putkien muokkaamiseen ja näin ne valmistavat vetopään kuin myös kuuma ja kylmä suipennuksen työkaluihin ja valmiisiin putkituotteisiin.

p2

KROLLMANN päiden taontakone tyyppi HM – Tämä konetyyppi on rakennetaan joko pyörivillä (2/R ja 4/R) tai kiinteillä (4/R) työkaluilla. 4/S koneilla on erityisasemansa kun neliön tai suorakaiteen muotoisia metallikappaleita halutaan muokata pyöreiksi työkalujen ylimääräisellä pyörityksellä. Nämä koneet voidaan valmistaa matalalla tyhjäkäynti äänellä ja vaimennetulla työäänellä.

KROLLMANN päiden taontakone tyyppi EHM – Tätä konetyyppiä käytetään erityisesti 3- tai 6-kulmaisten ja erityisprofiilien kuumasuipennukseen ja niitä käytetään 3, 4 tai 6 epäkeskotoimisella kiinteällä työkalulla.

KROLLMANN päiden taontakone tyypit HM ja EHM – kaikki konetyypit voidaan varustaa puoli- tai täysautomaatti (+Z) käyttöä varten ja lisäksi induktiokuumennuksella.